ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPN

ກ.ຍ. 23, 2020

ກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ NIPN ແລະທ່ານນາງ ພອນສາລີ ສຸກສະຫວັດ, ຮອງຫົວ ໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະຮອງປະທານຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ທັງ ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນແລະນະໂຍບາຍ ລາຍງານເຖິງຄວາມຄືບ ໜ້າ ກ່ຽວກັບກິດຈະ ກຳ ຂອງທັງສອງໜ່ວຍງານຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN . ນອກຈາກນີ້ຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳລວມຍັງໄດ້ໃຫ້ທິດທາງຍຸດທະສາດ, ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ບາງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ພ້ອມດຽວກັນບັນດາສະມາຊິກຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍັງໄດ້ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບບາງ ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໃນລະດັບຊາດແລະລະດັບທ້ອງຖິ່ນ  ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນແລະນະໂຍບາຍຈັດ ລຳ ດັບຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງ ຄຳ ຖາມ ສຳ ລັບເຮັດການການວິເຄາະໃນປີ 2020.

Related posts