ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2020 ໂດຍໜ່ວຍງານ ວິເຄາະນະໂຍບາຍ

​ກ.ກ. 1, 2020

30 ມິຖຸນາ 2020

ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສະຖາບັນບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ.  ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງມີທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອົງການອຸຍນິເຊັບ ປະຈຳ ສ ປປລາວ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ. ສຳລັບວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການລາຍງານ, ທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນໄຕມາດ ທີສອງ ຂອງປີ 2020 ແລະວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄຕມາດຕໍ່ໄປ.

Related posts