ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2020

ກ.ຍ. 15, 2020

15 ກັນຍາ 2020

ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງມີທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອົງການອຸຍນິເຊັບ ປະຈຳ ສ ປປລາວ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ. ສຳລັບວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການລາຍງານ, ທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນໄຕມາດ ທີສາມ ແລະວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດຕໍ່ໄປ.

Related posts