ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີສີ່ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ທ.ວ. 8, 2023

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີສີ່ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງເປັນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2023. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບ ທັກສະການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ STATA.

ເຊິ່ງກອງ​ປະຊຸມ​ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ທາງສະຖິຕິ​ຕ່າງໆ, ເປັນຕົ້ນເເມ່ນ​ການ​ທົດ​ສອບ Chi-square ແລະ ANOVA. ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖິຕິຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເເລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ, ຕັດສິນໃຈຈາກຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດສື່ສານຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີພະນັກງານຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນນັ້ນລວມມີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

Related posts