ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ກ.ພ. 23, 2024

ໜ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນ (DAU) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຄັ້ງທີ 1 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ ເເລະ ມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກຂະເເໜງການຕ່າງໆຂອງຫນ່ວຍງານການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍແລະ ອົງການ UNICEF ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ.

ວາລະ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລວມມີ​ຫຼາຍ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ສຳຄັນ. ເປັນຕົ້ນເເມ່ນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ພ້ອມທັງແຜນການດຳເນີນງານສຳລັບ ໄຕມາດທີ 2 ປີ 2024. ພ້ອມດຽກນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນອະນາຄົດ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ສຸດທ້າຍ, ກອງປະຊຸມໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ 2 ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄ້ວາທີ່ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າໃນປີ 2023. ຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂພຊະນາການປະຈຳປີທີ່ຈະມາເຖິງໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ 2024ນີ້.

Related posts