ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ

ກ.ພ. 23, 2024

ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳສອງເດືອນຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ​ດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ​ໂດຍ​ທ່ານ ອູ່ສະ​ຫວັນ ​ທ່ຽງ​ເທບ​ວົງ​ສາ, ຫົວໜ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​.

ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບກອງປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການດ້ານການສຶກສາ ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນຄວ້າລວມທັງຄວາມຄືບຫນ້າແລະການຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນເປັນໃຈກາງທີ່ສຳຄັນຂອງວິທີການດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເນື່ອງຈາກວ່າມັນລວມເອົາຄວາມຊໍານານ, ຫຼາຍທັດສະນະແລະພື້ນຖານທາງດ້ານວິຊາການແລະພາກປະຕິບັດຂອງໂຄງການໃນການປັງດ້ານປຸງການຄົ້ນຄ້ວາ.

ກອງປະຊຸມວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃນຄົວເຮືອນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ,  ພ້ອມທັງແບບຢ່າງຄາດຄະເນທາງເສດຖະກິດທີ່ປະເມີນກໍລະນີຂອງການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນ ທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ. ແລະຄ່າມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບເສດຖະກິດຂອງລາວ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ມີນັກຄົ້ນຄ້ວາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງຈິງຈັງ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງໜ່ວຍງານນະໂຍບາຍ ເເລະ ຍັງເປັນການສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ.

Related posts