ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳ 2 ເດືອນຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ

ສ.ຫ. 29, 2023

ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການປະຈຳ​ສອງ​ເດືອນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລາດຊະວົງ ບຸນສີພົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍວິເຄາະນະໂຍບາຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ທ່ານ.

ວັດຖຸປະສົງຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງ PAU Q1 ແລະ Q2 ໃນປີ 2023 ແລະ ແຜນ Q3 2023.
  2. ພາລະບົດບາດຂອງທີມງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ.
  3. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການອົບຮົມ (TNA) ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຜນພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບປີ 2023.
  4. ຮ່າງແຜນພັດທະນາຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ
  5. ການພັດທະນາວາລະການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NNRA) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລະ
  6. ການພັດທະນາຄໍາຖາມຄົ້ນຄ້ວາສໍາລັບປີ 2023 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ: ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກພັດທະນາແນວໃດໃນປີ 2022 ແລະ ແຜນສະເໜີໃນປີ 2023. ພ້ອມທັງ ແຈກຢາຍແບບຟອມສໍາຫຼວດ ການຈັດບູລິມະສິດຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄ້ວາສໍາລັບປີ 2023.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍມີການສົນທະນາເປີດກ້ວາງ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດສະເໜີແຕ່ລະອັນແບບກົງໄປກົງມາ.

Related posts