ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ

ທ.ວ. 21, 2021

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສາຍຄໍາ ວໍລະເດດ ວ່າການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຄສຊ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາມ ທົບທວນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງມີການນຳສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນສຳລັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນປີ 2022 ຂອງໂຄງການ NIPN ອີກດ້ວຍ.

Related posts