ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກ.ຍ. 24, 2020

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 1 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 250 ຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂຄງການ NIPN ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຂອງໂຄງການ NIPN; ທ່ານ Leo Faber, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ EU ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Octavian Bivol, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ.