ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກ.ພ. 18, 2021

ກຸມພາ 2021,

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300 ກວ່າຄົນ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ໂຄງການ NIPN ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຂອງໂຄງການ NIPN; ທ່ານ Ina Marčiulionytė, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ EU ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ດຣ ນາງ Pia Rebello Britto, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປລາວ. ອີກໜຶ່ງຈຸດສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນພິທີການເປີດການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ກະດານຂ່າວອອນໄລ໌ ແລະຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ.