ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ເເຂວງຈຳປາສັກ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເເລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ເເລະ 25 ພຶດສະພາ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະບໍດີຈາກວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເເລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ເເລະ ທ່ານ ປອ. ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ, ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນ ຄວາມຈຳເປັນຂອງໂພຊະນາການ, ໃຫ້ຮູ້ຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.