ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີ ຊ່ວຍສ່ອງເເສງຫົນທາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ມ.ຖ. 8, 2024

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2024, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ V ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ລ່າສຸດຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ.
ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ, ລວມເຖິງລັດຖະບານ, ນັກວິຊາການ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເເລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຂຶ້ນເວທີກອງປະຊຸມ ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າລ່າສຸດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນປະເທດ ໃຫ້ເເກ່ການນໍາຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລວມເຖິງ ການລາຍງານຜົນຈາກການສຳຫຼວດ ດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ III (LSIS III), ເຊີ່ງເປັນການສຳຫຼວດລະດັບຊາດຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຄຽງຄູ່ກັບ ການລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຮອບທີ II ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ.
ທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເເລະ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອເປັນທິດຊີ້ນຳໃຫ້ເເກ່ການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ການແຊກແຊງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເດັກ ເເລະ ເເມ່ຍິງ, ສະນັ້ນຈື່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການ NIPN ຂຶ້ນໃນປີ 2018 ແລະ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໃນເເຕ່ລະປີ.” ທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ເຫັນອີກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເເກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າລ່າສຸດທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍເເຜ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດ LSIS III ໄດ້ເຫັນວ່າຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ນັ້ນໄດ້ມີການຢຸດຊະງັກ ຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19. ພ້ອມນັ້ນ ການແກ້ໄຂການຂາດສານອາຫານເເບບເຕັ້ຍ ກໍໄດ້ມີການຢຸດຊະງັກລົງ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນນັ້ນ ກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນການສົ່ງເສີມພືດຕິກຳການກິນອາຫານທີ່ດີຂຶ້ນໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ, ຜົນຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນປະຈຳໃນການຕັດສິນໃຈ ເເລະ ການປະຕິດບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕົວຈິງ.
“ນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຖືເປັນກຽດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອເສີມສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍຜ່ານໂຄງການ NIPN ຂອງພວກເຮົາ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນີແຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
ນອກຈາກການນໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການເເລ້ວ, ຍັງມີການຈັດເວທີສົນທະນາເຕົ້າໂຮມວິຊາການ ແລະ ບັນດານັກວາງນະໂຍບາຍຈາກບັນດາຂະແໜງການສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂຶ້ນລວມທັງ ການກໍານົດມາດຕະການແຊກແຊງຕ່າງໆ.
ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກ່າວວ່າ: “ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ຈະວາງພື້ນຖານອັນສໍາຄັນສໍາລັບການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັງທີ IX ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດປົດລັອກທ່າແຮງຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການ. ຈາກການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເເລ້ວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.” ນອກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນຄືນອີກເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ເຊັ່ນ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກາຍເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການແຊກແຊງທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການທີ່ດີໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ.
ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ໂພຊະນາການຂອງແມ່ໂດຍການເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີໂພຊະນາການ. ສຸມໃສ່ການປັັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດມີສຸຂະພາບແຂງ ແຮງມາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດມາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ. ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທຶນໃສ່ມາດຕະການຂອງ ຂະແໜງການ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິໂພກອາຫານຂອງເດັກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການຂາດສານ ອາຫານ.
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ V ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ IX ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2024, ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມດ້ານໂພຊະນາການປະຈໍາປີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ.

Related posts