ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຈຳປາສັກ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາເເຂວງຈຳປາສັກ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ, ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງປະ ທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການເຜີຍແຜ່ແມ່ນເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງໂພຊະນາການ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ, ແລະ ໂຄສະນາຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຂັ້ນເເຂວງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານຈາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນການວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.