ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ເເຂວງຫຼວງພະບາງ

ມ.ຖ. 10, 2022

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 7 ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2022.ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ພະນົມສິດ ລຳໄພວັນ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ທ່ານນາງ ສີສະຫວັນ ດີດາຣາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.ພ້ອມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານທັງໝົດອີກປະມານ 350 ທ່ານ. ການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ, ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນ ຄວາມຈຳເປັນຂອງໂພຊະນາການ, ໃຫ້ຮູ້ຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ບັນຍາກາດເປັນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ໂດຍມີການຖາມ-ຕອບລະຫວ່າງນ້ອງໆນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ແລະ ທີມງານຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈຂອງຕໍ່ກັບວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

Related posts