ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງ

​ກ.ກ. 22, 2022

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາເເຂວງຫຼວງພະບາງ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ປອ ກິເເກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ດຣ ເພຍ ຣີເບລໂຣ ບຣິດໂຕ້ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການເຜີຍແຜ່ແມ່ນເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງໂພຊະນາການ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ, ແລະ ໂຄສະນາຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ຫຼັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຂັ້ນເເຂວງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານຈາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນການວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

Related posts