ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ກ.ຍ. 3, 2021

2 ກັນຍາ 2021

ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເວັງຊອງ ເວຍ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂຣ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ ເເລະ ເພື່ອນໍາສະເໜີກະດານຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການພາກລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເເມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຄະນະບໍດີ, ນັກວິຊາການ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາກ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດແລະການແພດເຂດຮ້ອນ ສປປ ລາວ ເເລະ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດານັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆຜ່ານທາງອອນລາຍ.