ກອງປະຊຸມ Global gathering ຂອງໂຄງການປະຈຳປີ2021

ມ.ຖ. 26, 2021

ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງ, ກອງປະຊຸມ Global gathering ປະ ຈຳ ປີ ສຳ ລັບ ໂຄງການ NIPN ໃນປີນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ. ທີມງານ NIPN Laos (ປະກອບມີຜູ້ຕາງ ໜ້າ ຈາກ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ກະຊວງສຶກສາ) ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານທາງວິດີໂອ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອທົບທວນແລະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງແຕ່ລະປະເທດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN , ຄວາມສຳເລັດແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ສຳ ຄັນພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍແລະທິດທາງແຜນການ ສຳລັບໂຄງການ NIPN ໃນໄລຍະທີ II. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 18 ແລະ 22-25 ໂດຍທີມງານ C4N ເປັນຜູ້ດຳເນີນວາລະກອງປະຊຸມ.

Related posts