ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນຂັ້ນເເຂວງ (ພາກເໜືອ)

ພ.ພ. 23, 2023

ເພື່ອສືບຕໍ່ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ NIPN ໃນລະດັບແຂວງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກເໜືອ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ສຸຜິດ ດາລາຈັນທຣາ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ,ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ປອ ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຫຼັກຂອງໂຄງການ ຈາກໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາ 20 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາເພື່ອດຳເນີນການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະເເໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສອງເເຂວງດັ່ງກ່າວ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 4 ພະແນກການຂອງເເຂວງຄື: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ NIPN ໃນໄລຍະທີ 2 ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ. ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ, ແຜນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມອາດສາ​ມາດ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນໃນຄັ້ງ​ນີ້.

Related posts