ການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານທາງສະຖິຕິ ແລະ ຮູບແບບການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມSTATA

ມ.ຖ. 20, 2021

ເພື່ອສືບຕໍ່ແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງການ NIPN (2019 – 2020), ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຫຼັກການສະຖິຕິແລະວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ໂປແກຣມ STATA. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຈາກຂະ ແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ: ສູນສະຖິຕິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ,ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າທັງພາກທິດສະດີແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນເວລາ 3 ວັນຕິດຕໍ່ກັນທີ່ໂຮງແຮມ ເສດຖາປາຣາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປປລາວ.

Related posts