ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023

ມ.ສ. 11, 2023

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທຳອິດຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສສພ) ແລະ ມີບັນດານັກສໍາມະນາກອນຈາກບັນດາກະຊວງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 3 ຫາ 7 ເມສາ 2023, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີທັກສະໃນການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຈາກເອກະສານການຄົ້ນຄວ້າ, ລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຂຽນບົດລາຍງານ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການເຮັດບົດຝຶກຫັດ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້. ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ສຳຄັນໃນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ລວມມີ: ​ການ​ກຳນົດ​ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ຂຽນ​ບົດທົບທວນເອກະສານ, ວິທີການຂຽນ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ການ​ວາງ​ໂຄງ​ສ້າງ, ໂຄງຮ່າງເເລະການຈັດວາງຮູບແບບຂອງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ.

Related posts