ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເຂັ້ມລະດັບເເຂວງຢູ່ພາກ​ເໜືອ​

ມ.ຖ. 2, 2024

ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເຂັ້ມລະດັບເເຂວງຢູ່ພາກ​ເໜືອ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 27-29 ກຸມພາ 2024 ທີ່​ເມືອງ​ຂວາ ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາລີ. ໃນນັ້ນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (15 ທ່ານຈາກແຕ່ລະແຂວງ) ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 3 ວັນ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວເປີດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ທ່ານ ວຽງຄອນ ບົວພະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ພ້ອມດ້ວຍ ດຣ. ເນໂລຟາ ອັກທາ ຊີກ ທີ່ປຶກສາໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(NIPN)

ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນອີງໃສ່ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໆສ້າງຄວາມສາມາດ, ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນໃນຕົ້ນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການສອນສະຖິຕິພື້ນຖານ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ NIPN ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ (ລະດັບຊາດ, ພາກ ແລະ ແຂວງ) ກ່ຽວກັບ. ສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງການຂາດສານອາຫານ

Related posts