ກິດຈະກຳຜ່ານມາ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ -...

ຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 2021

ຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 2021

16 ພະຈິກ 2021 ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາສີ່ວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 16 ຫາ 19 ພະຈິກ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

2 ກັນຍາ 2021 ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເວັງຊອງ ເວຍ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ  ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກຸມພາ 2021, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະ ຈຳ ປີຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300...

ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 2

ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 2

ທັນວາ 2020, ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ NIPN,...

ກິດຈະກຳໃໝ່

There are no upcoming events at this time

ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ

ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ

ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມ

2023 (4)

2022 (4)

2021 (3)

2020 (3)

2023 (2)

2022 (5)

2021 (4)

2020 (3)