ກິດຈະກຳຜ່ານມາ

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 15 ມີນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງເເຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ເເຂວງວຽງຈັນ,...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີ ຊ່ວຍສ່ອງເເສງຫົນທາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີ ຊ່ວຍສ່ອງເເສງຫົນທາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2024, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ V ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ...

ການສຳຫຼວດທີ່ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ການສຳຫຼວດທີ່ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເເຂວງບໍ່ແກ້ວ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024 - ສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກ ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່,...

ການສໍາຫຼວດໃໝ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ການສໍາຫຼວດໃໝ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ເເຂວງຜົ້ງສາລີ, ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2023 –  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກການສຳຫຼວດໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມິຈຸດປະສົງເຈາະຈົງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ...

ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການໃນ 6 ແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ...

ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ –...

ກິດຈະກຳໃໝ່

There are no upcoming events at this time

ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ

ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ

ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມ

2023 (6)

2022 (4)

2021 (3)

2020 (3)

2023 (8)

2022 (5)

2021 (4)

2020 (3)