COVID-19 latest update and information ພາສາລາວ English

ກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກຸມພາ 2021,

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະ ຈຳ ປີຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300 ກວ່າຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດແລະຂັ້ນແຂວງລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ໂຄງການ NIPN ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັຮທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳຂອງໂຄງການ NIPN; ທ່ານ Ina Marčiulionytė, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອີຢູປະ ຈຳ ສປປລາວ ແລະທ່ານ ດຣ Pia Rebello Britto, ຜູ້ຕາງ ໜ້າ ອົງການ UNICEF ປະ ຈຳ ສປປລາວ. ອີກໜຶ່ງຈຸດສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນພິທີການເປີດການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ກະດານຂ່າວອອນໄລ໌ ແລະຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ.


ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ທັນວາ 2020
ການຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 -27 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ເດີ ທາດຫຼວງດໍ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະ ດຳ ເນີນການວິເຄາະໃດໆ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຂອງ ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການ ຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນກ່ອນທຳການວິເຄາະ, ລວມທັງການວິເຄາະພື້ນຖານຂອງການວັດແທກ (Anthoprometry)ໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ໂປແກຼມ ENA.


ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 2

ທັນວາ 2020,

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ NIPN, ໂດຍພາຍຫລັງການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກ ອົບຮົມດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດຂຽນບົດສະຫຼຸບທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃຫ້ເເກ່ຕັດສິນໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍ.


  ກິດຈະກຳໃໝ່ໃນປີ 2021

 • ກຸມພາ
  10

  ກອງປະຊຸມ NIPN Day

  ກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ປະຈຳປີຂອງໂຄງການ

 • ກຸມພາ
  26

  ກອງປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນ

  ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

 • ມີນາ
  30

  ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ

  ກອງປະຊຸມປະຈຳໄປມາດຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ