COVID-19 latest update and information ພາສາລາວ English

ກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

2 ກັນຍາ 2021

ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເວັງຊອງ ເວຍ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂຣ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ ເເລະ ເພື່ອນໍາສະເໜີກະດານຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການພາກລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເເມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຄະນະບໍດີ, ນັກວິຊາການ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາກ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດແລະການແພດເຂດຮ້ອນ ສປປ ລາວ ເເລະ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດານັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆຜ່ານທາງອອນລາຍ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກຸມພາ 2021,

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະ ຈຳ ປີຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300 ກວ່າຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດແລະຂັ້ນແຂວງລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ໂຄງການ NIPN ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັຮທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳຂອງໂຄງການ NIPN; ທ່ານ Ina Marčiulionytė, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອີຢູປະ ຈຳ ສປປລາວ ແລະທ່ານ ດຣ Pia Rebello Britto, ຜູ້ຕາງ ໜ້າ ອົງການ UNICEF ປະ ຈຳ ສປປລາວ. ອີກໜຶ່ງຈຸດສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນພິທີການເປີດການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ກະດານຂ່າວອອນໄລ໌ ແລະຖານຂໍ້ມູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ.


ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ທັນວາ 2020
ການຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 -27 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ເດີ ທາດຫຼວງດໍ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະ ດຳ ເນີນການວິເຄາະໃດໆ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຂອງ ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການ ຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນກ່ອນທຳການວິເຄາະ, ລວມທັງການວິເຄາະພື້ນຖານຂອງການວັດແທກ (Anthoprometry)ໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ໂປແກຼມ ENA.


  ກິດຈະກຳໃໝ່ໃນປີ 2021

 • ກັນຍາ
  02

  ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂອງໂຄງການ NIPN

  ກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ສຳລັບຄູອາຈານຈາກ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ

 • ກັນຍາ
  29

  ກອງປະຊຸມ ປະຈຳໄຕມາດ

  ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂອງສອງໜ່ວຍງານ

 • ທັນວາ
  01

  ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມ

  ກອງປະຊຸມປະຄະນະຊີ້ນຳລວມປະຈຳປີ 2021