ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກ

ກ.ພ. 6, 2023

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 4 ຂອງປີ 2022. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ກະດານຂ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ສະຖິຕິໃໝ່ຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼ້າສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານທົກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາໄປໃຊ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ການອ້າງອີງຂອງທ່ານຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບວ່າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆບໍ່.

Related posts