ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບເເມ່ເເລະເດັກໄດ້ຮັບການອັບເດດໃຫມ່

ກ.ພ. 6, 2023

ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບຕົວຊີ້ວັດເເມ່ເເລະເດັກຈາກຖານຂໍ້ມູນ DHIS2 ໄດ້ຮັບການອັບເດດໃຫມ່ຮອດໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2022, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່ກະດານຂ່າວຂອງເວັບໄຊ

Related posts