ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໜ່ວຍງານ ວິເຄະຂໍ້ມູນ:

ປອ ສິດທິລົດ ຣາຊະພົນ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ
ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ

ຊັ້ນ 5 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: +856 21 254826
ອີເມລ: nipnlaos@gmail.com
ເວັບໄຊ໊: https://143.198.210.91/nipn2 

—————————————————————————

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ:

ປອ ສາຍຄຳ ວໍລະເດດ
ຮັກສາການຫົວໜ້າ
ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍວິທະຍາສາດເສດຖະກິດສັງຄົມ

ະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງໄຊທານີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856 21 716 028
ອເມລ: saykhamv@yahoo.com

——————————————————————————