ບົດຮຽນສຳລັບການຝືກອົບຮົມໃນປີ 2022 ມີພ້ອມແລ້ວ

ກ.ພ. 6, 2023

ພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບປີ 2022 ປະຈຸບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຢູ່ໃນເວັບໄຊ໊ຂອງໂຄງການ NIPN ເເລ້ວ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເອກະສານຢູ່ໃນພາກສູນກາງການຮຽນຮູ້ຂອງໜ້າກິດຈະກໍາ/ເຫດການ. ພວກ​ເຮົາ​​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ເອກະສານ​ການ​​ດາວ​ໂຫຼດໄດ້ງ່າຍ ​ແລະ​ ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ແບບທີ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ ​ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດາວ​ໂຫຼດ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້.

Related posts