ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 2

ທ.ວ. 25, 2020

ທັນວາ 2020,

ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ 3 ວັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສ້າງ​ຄຳ​ຖາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14–16 ທັນ​ວາ 2020 ທີ່​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການ ແລະ ຂະບວນການສ້າງຄຳຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ, ວິທີການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ, ຊອກຫາຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ທີ່ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແຊກແຊງທາງດ້ານໂພຊະນາການ.

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການອົບຮົມ, ເຊິ່ງຊຸດຝຶກອົບຮົມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ. ຈາກຜົນຂອງການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການການອົບຮົມ, ແຜນ​​ປະ​ຕິ​ບັດການພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຂຶ້ນ. ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຕາມ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ບຸລິມະສິດ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ NIPN ຢູ່ ສປປ ລາວ.