ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 2

ທ.ວ. 25, 2020

ທັນວາ 2020,

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ NIPN, ໂດຍພາຍຫລັງການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກ ອົບຮົມດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດຂຽນບົດສະຫຼຸບທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃຫ້ເເກ່ຕັດສິນໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍ.

Related posts