ຝຶກອົບຮົມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ບັງກາລະເທດ

ກ.ພ. 7, 2020

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາບັງກະລາເທດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ຕ່າງໆເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

Related posts