ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2

ກ.ຍ. 17, 2022

ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (ສຄພ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ກັນຍາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວຽງຄອນ ບົວພະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍສັງຄົມເເລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກກຍາກ ແລະ ທ່ານ ດຣ.Nelofar Athar Sheikh ທີ່ປຶກສາການດ້ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ.

ມີພະນັກງານລັດຖະກອນຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆລວມທັງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການໃຊ້ຊອບແວ ENA ເພື່ອຄິດໄລ່ຕົວຊີ້ບອກດ້ານ Anthropometry ແລະ ການອອກແບບການສຳຫຼວດໂພຊະນາການ ແລະ ການສ້າງບົດລາຍງານ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກກັບ excel ແລະ ນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນຈາກ excel ເຂົ້າໃນໂປຣແກມ ENA ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການແປຜົນການວິເຄາະຈາກ ໂປຣແກມ ENA ອີກດ້ວຍ.

Related posts