ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3

​ພ.ຈ. 20, 2023

ກອງ​ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງ​ທີ 3 ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7-10 ພະຈິກ 2023. ຈຸເຊິ່ງຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຂອງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງສະ​ມາ​ຊິກ​ຫນ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​, ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​, ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂປຣແກຣມ STATA​. ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 3 ໃນສີ່ຄັ້ງຂອງການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຂອງປີນີ້

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີຕົວແທນຈາກຂະແໜງການ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຈ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

Related posts