ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂັ້ນສູນກາງຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ມ.ຖ. 18, 2024

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 15 ມີນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງເເຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ເເຂວງວຍງຈັນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ວຽງຄອນ ບົວພະຈັນ, ຫົວໜ້າພະເເນກ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ ກະຊວງແຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ.

ວັດຖຸປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທັກສະ ທາງດ້ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະເເມ່ນການວິເຄາະທາງດ້ານສະຖິຕິອະນຸມານ statistics (correlation, chi2 simple multiple regression ເເລະ logistic regression).

ທ່ານ ປອ ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງເເຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ທີສອງຂອງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນເເຕ່ລະຂະເເໜງການ: ລວມທັງການເນັ້ນໜັກໃສ່ການສ້າງຄູຝຶກທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ເເລະໃນຂັ້ນເເຂວງ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເເມ່ນມາຈາກຫຼາຍຂະເເໜງການເຊັ່ນ: (ສູນໂພຊະນາການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ ເເລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ).

Related posts