ມອບພາຫະນະໃຫ້ຮັບໃຊ້ໂຄງການໃຫ້ແກ່ CDR ແລະ NIER

ກ.ຍ. 25, 2020

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເດືອນມີນາ 2020

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ, ພາຫະນະສອງຄັນຈິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຊື້ ແລະ ມອບໃຫ້ສູນຄົ້ນຄ້ວາສອງແຫ່ງຄື CDR ແລະ NIER. ຍານພາຫະນະເຫລົ່ານີ້ ຄາດວ່າຈະສະໜັບສະໜູນໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ ດຳເນີນພາຍໃຕ້ໂຄງການ NIPN ແລະ ນີ້ແມ່ນການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສ້າງນະໂຍບາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປລາວ. ທ່ານ Koen Everaert, ຄະນະຜູ້ແທນ EU ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ Beate Dastel, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນມອບລົດດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ປອ ລີເບີ ລີບົວປາວ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການໂຄງການ NIPN.

Related posts