ອັບເດດຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກຂະເເໜງສຶກ

ມ.ຖ. 12, 2023

ຂໍ້ມູນຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຈາກຂະເເໜງສືກສາໄດ້ຮັບການອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼ້າສຸດຈົນຮອດປີ 2023. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ທີ່: https://nipn.lsb.gov.la/repository

Related posts