ໂພຊະນາການສາກົນ

ມ.ຖ. 1, 2023

ພາວະການຂາດສານອາຫານ ສ້າງກຳແພງຕໍ່ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົານຳໃຊ້​ວິ​ທີ​ການທີ່ບໍ່ເສຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍປາສະຈາກການເພີ່ມທະວີດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ງົບປະມານ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່https://www.nutritionintl.org/

 

Related posts