ໂພຊະນາການສາກົນ

ມ.ຖ. 1, 2023

ການຂາດສານອາຫານ ສ້າງກຳແພງຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົານຳໃຊ້ມາດຕະການ ບໍ່ເສຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນໄດ້ຮັບ ແຕ່ປາສະຈາກການເພີ່ມທະວີດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ງົບປະມານ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.nutritionintl.org/

Related posts