ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ)

ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(NIPN) ພາຍໃຕ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 1 ທັນວາ  2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ....

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ. ພູທອນ ແກ້ວພູວົງ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະ...

ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2022 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂຄງການ NIPN ຄັ້ງທີ 3 ສໍາລັບປີ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1ຫາ 4 ພະຈິກ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ....

ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2

ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (ສຄພ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ກັນຍາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວຽງຄອນ ບົວພະຈັນ...

ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປີ 2022

ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ຂອງ ປີ 2022 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງເເຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ວັດທະນາ ອາດຕະນາພອນ, ຕົວເເທນຈາກສະຫະພາບເອີລົບປະຈຳ...