ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຮອບທຳອິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີບົດບາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຮອບທຳອິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີບົດບາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ...

ການຝຶກອົບຮົມຄວາມສາມາດໃນການສ້າງບົດຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ (ບົດຄົ້ນຄ້ວາ PAU NIPN ປີ 2024), ຄັ້ງວັນທີ 13-15 ມີນາ 2024, ເມືອງວັງວຽງ

ຊຸດອົບຮົມເຂັ້ມໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັທີ 13-15 ມີນາ 2024 ທີ່ ໂຮງແຮມອາກາເດມີ, ເມືອງວັງວຽງ. ຊຸດອົບຮົມ 03 ວັນ ນີ້ໄດ້ແນະນໍານັກສໍາມະນາກອນກ່ຽວກັບ ພາບລວມຂອງບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ການຝຶກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການສ້າງຜົນໄດ້ຮັບຄືນ ຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ...

ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂັ້ນສູນກາງຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປະຈຳປີ 2024 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 15 ມີນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງເເຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ເເຂວງວຍງຈັນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ວຽງຄອນ ບົວພະຈັນ, ຫົວໜ້າພະເເນກ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີ ຊ່ວຍສ່ອງເເສງຫົນທາງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2024, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່  ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈໍາປີດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ V   ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ລ່າສຸດຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການ ແລະ...