ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການໃນ 6 ແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການພາຍໃນ...
ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄັ້ງວັນທີ...
ຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 2021

ຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 2021

16 ພະຈິກ 2021 ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 16 ຫາ 19 ພະຈິກ 2021) ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 4...
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

2 ກັນຍາ 2021 ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເວັງຊອງ ເວຍ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂຣ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ...
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ  ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN

ກຸມພາ 2021, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300 ກວ່າຄົນ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ....
ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ທັນວາ 2020 ການຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 -27 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ເລີ ທາດຫຼວງດໍ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ...