ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບແມ່ເເລະເດັກຈາກ DHIS 2

ຂໍ້ມູນໃຫມ່ສຳລັບຕົວຊີ້ວັດເເມ່ ແລະ ເດັກຈາກຖານຂໍ້ມູນ DHIS2 ໄດ້ຮັບການອັບເດດໃໝ່ຮອດໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2023, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່ກະດານຂ່າວຂອງເວັບໄຊ໊ຫລືຈາກລິ້ງດັ່ງກ່າວນີ້: https://nipn.lsb.gov.la/dashboard/routine.php...