Establishment of a national Information Platform for Nutrition (NIPN) which is capable of generating evidenced based nutrition and health information from all sectors from all sectors for policy dialogue to improve nutrition programmed to alleviate malnutrition of vulnerable in Lao PDR
332373118_1538340683243412_5230621927284572773_n
332027378_857712012196541_8332988332557137498_n
WhatsApp Image 2023-04-04 at 12.21.59 PM
WhatsApp Image 2023-04-07 at 12.18.19
4639d197-6c3c-47dd-81ed-436900876dfa
2
2E0C8FD7-6596-4F9D-8D6E-55EB3CC1DC3A
286872659_140632195226900_5954194265560369872_n
WhatsApp-Image-2022-12-20-at-17.31.54
332218539_543245550965138_3766895331621658519_n
previous arrow
next arrow

Our partners:

 • European Union (EU)
 • The United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF)

Our Stakeholders:

 • Lao Statistic Bureau (LSB)
 • Ministry of Health (MOH)

Videos

Latest News

Updates

 • Ministry of Education and Sport (MoES)
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ເເຂວງສາລະວັນ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ເເຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເເຂວງ ສາລະວັນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ບຸນລົມ ອິນທຸສາ ຮອງຫົວໜ້າພະເເນກແຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນເເຂວງສາລະວັນ, ທ່ານ  ອູສະຫວັນ...

ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3

ກອງ​ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງ​ທີ 3 ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7-10 ພະຈິກ 2023....

ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປະຈຳປີ 2023

ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປະຈຳປີ 2023 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸລາ 2023 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ, ກອງ​ປະຊຸມ​ດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້ກຽດເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ອູ່​ສະ​ຫວັນ ​ທ່ຽງ​ເທບ​ວົງສາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ...

ການສໍາຫຼວດໃໝ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ເເຂວງຜົ້ງສາລີ, ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2023 -  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກການສຳຫຼວດໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມິຈຸດປະສົງເຈາະຈົງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດ, ໃຫ້ກັບບັນດາການນຳຂັ້ນ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ...

ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກ ໄຕມາດ 3 (2023)

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 3 ຂອງປີ 2023. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ຕາມລິ້ງດັ່ງກ່າວນີ້: https://nipn.lsb.gov.la/dashboard/routine.php...

ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງ

ຂໍ້ມູນດິບກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ  (ຮອບທີ 1) ສໍາລັບປີ 2022 ແລະ 2023 ໄດ້ຮັບການອັບເດດໃນການຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດເພື່ອຕິດຕາມແນວໂນ້ມດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ....

ຂໍ້ມູນປົກກະຕິໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ

ຂໍ້ມູນສໍາລັບການຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງພາກກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2023. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ, ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນໃຫມ່ສາມາດຊອກໄດ້ທີ່ນີ້:...

 • Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)
 • Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance in Lao PDR (SUN CSA)

About Lao PDR

Geography

Demographic

Nutrition Status of Children under 5

 • Country Area             23680 Km2
 • Land Area                   23080 Km2
 • Agriculture Area      2104.7 Km2
 • Forest Area                 16630 Km2

Total population (000)                       7.5

Total under five population (%)    19.1

Total number of birth (000)             19

Under five mortality rate                 10

Infant mortality rate                          15

Population below poverty line(%)  18

Stunting 33
Wasting 9
Underweight 21.1
Overweight 3
Anemia in Children 44.1
Source: LSIS II (2017)

Infant and Young Child Feeding

Maternal and Child Health

Water and Sanitation

Early Initiation of Breastfeeding 50.1
Exclusive Breastfeeding first 6 months 45
Appropriate Breastfeeding 51
Minimum Diet Diversity 45.3
Minimum Acceptable Diet 26.2
Source: LSIS II (2017)
Visit Antenatal Care at least once with skilled health personnel 78.4
No Visit to Antenatal Care 17.9
Delivered in health facility 64.5
Post-natal health check for the newnorn 47.1
Source: LSIS II (2017)
Using improved water sources of drinking water 83.9
Drink appropriate water treatment method 36.8
Hand-washing facility with soap 51.1
Using improve sanitation 73.8
Source: LSIS II (2017)

       Supported by:


       

                       

 

Stakeholders