This page facilitates access to international reports on health and nutrition, covering a wide range of information, including the latest research and guidelines on nutrition, healthy eating tips, and resources for stakeholders.

ImageTitleContent
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ເເຂວງສາລະວັນກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ທີ່ເເຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເເຂວງ ສາລະວັນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ບຸນລົມ ອິນທຸສາ ຮອງຫົວໜ້າພະເເນກແຜນການ ເເລະ …2023-11-24 07:39:36
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3ກອງ​ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງ​ທີ 3 ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7-10 ພະຈິກ 2023. ຈຸເຊິ່ງຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຂອງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງສະ​ມາ​ຊິກ​ຫນ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​, ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​, ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂປຣແກຣມ STATA​. ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 3 …2023-11-20 04:58:01
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປະຈຳປີ 2023ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປະຈຳປີ 2023 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸລາ 2023 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ, ກອງ​ປະຊຸມ​ດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້ກຽດເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ອູ່​ສະ​ຫວັນ ​ທ່ຽງ​ເທບ​ວົງສາ, …2023-11-10 06:37:37
ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກ ໄຕມາດ 3 (2023)ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 3 ຂອງປີ 2023. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ຕາມລິ້ງດັ່ງກ່າວນີ້: https://nipn.lsb.gov.la/dashboard/routine.php  2023-10-19 07:39:33
ການສໍາຫຼວດໃໝ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີເເຂວງຜົ້ງສາລີ, ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2023 –  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຈາກການສຳຫຼວດໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ມິຈຸດປະສົງເຈາະຈົງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດ, ໃຫ້ກັບບັນດາການນຳຂັ້ນ …2023-10-12 04:52:14
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-10-12 04:10:04
ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວິທີການດຳເນີນການວິເຄາະນະໂຍບາຍພາກທີ 2” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ຫາ 29 ກັນຍາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມ ເເກຣນຣີເວີຊາຍ, ເມືອງວັງວຽງ,ເເຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຈາກຄັ້ງທີ …2023-10-12 03:49:43
ສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີສະຫະພາບເອີຣົບ ມອບອຸປະກອນ ໄອທີ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການໃນ 6 ແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ສະຫະພາບເອີຣົບ …2023-09-21 02:50:03
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳ 2 ເດືອນຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການປະຈຳ​ສອງ​ເດືອນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລາດຊະວົງ ບຸນສີພົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ …2023-08-29 08:38:04
ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງຂໍ້ມູນດິບກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ  (ຮອບທີ 1) ສໍາລັບປີ 2022 ແລະ 2023 ໄດ້ຮັບການອັບເດດໃນການຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດເພື່ອຕິດຕາມແນວໂນ້ມດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນ ສປປ …2023-08-17 04:10:13
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-06-28 08:29:58
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 2 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ປະຈຳປີ 2023ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 2 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໃນປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ ເເກຣນ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍທ່ານ ປອ. ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, …2023-06-28 08:11:08
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-06-22 02:51:13
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 ແລະ 4 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-06-22 02:48:53
ອັບເດດຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກຂະເເໜງສຶກຂໍ້ມູນຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຈາກຂະເເໜງສືກສາໄດ້ຮັບການອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼ້າສຸດຈົນຮອດປີ 2023. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ທີ່: https://nipn.lsb.gov.la/repository2023-06-12 09:20:01
ການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເຫນງການຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມຸນໜ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ), ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການເປັນເວລາ 4 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ …2023-06-08 09:18:36
ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນຂັ້ນເເຂວງ (ພາກເໜືອ)ເພື່ອສືບຕໍ່ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ NIPN ໃນລະດັບແຂວງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກເໜືອ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ສຸຜິດ ດາລາຈັນທຣາ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ …2023-05-23 07:15:47
ກອງປະຊຸມຮ່ວມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປີ 2023ກອງປະຊຸມຮ່ວມປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍໜ່ວຍວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໃນວັນທີ 10-11 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ​ທ່ານ ​ນາງ …2023-05-22 04:19:54
ຂໍ້ມູນປົກກະຕິໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວຂໍ້ມູນສໍາລັບການຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງພາກກະດານຂ່າວຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2023. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ, ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນໃຫມ່ສາມາດຊອກໄດ້ທີ່ນີ້: https://nipn.lsb.gov.la/dashboard/routine.php  2023-05-10 06:40:07
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-04-25 09:30:19
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ1 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-04-25 09:29:15
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-04-25 09:19:44
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2023) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-04-25 09:18:48
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 2023 ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2023-04-24 03:52:34
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 2023 ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2023-04-24 03:50:23
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທຳອິດຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສສພ) ແລະ ມີບັນດານັກສໍາມະນາກອນຈາກບັນດາກະຊວງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ …2023-04-11 09:34:33
ຝຶກອົບຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ທີ່ຂຶ້້້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຂໍ້ມູນຮ່ວມກັບຂະເເໜງການ ເປັນເວລາ 4 ວັນ ຄືແຕ່ວັນທີ 4-7 ເມສາ 2023 …2023-04-10 07:29:13
ໂພຊະນາການສາກົນພາວະການຂາດສານອາຫານ ສ້າງກຳແພງຕໍ່ວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົານຳໃຊ້​ວິ​ທີ​ການທີ່ບໍ່ເສຍໂອກາດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍປາສະຈາກການເພີ່ມທະວີດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ງົບປະມານ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www.nutritionintl.org/  2023-03-01 08:12:22
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳໂພຊະນການທີ່ດີແມ່ນການປ້ອງກັນພະຍາດດ່ານທຳອິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ພະລັງງານໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ. ບັນຫາໂພຊະນາການເປັນສາເຫດມາຈາກ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄວ​ໜຸ່ມ​, ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີາມເຕີມໄດ້ທີ່: …2023-03-01 07:55:04
ອົງການອາຫານໂລກການທີ່ຈະລົບລ້າງໄພອຶດຫິວ ແຕ່ສະບຽງອາຫານມີບໍ່ພຽງພໍ. ໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດໄດ້. ຍ້ອນແນວນີ້, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນນໍາທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສຸດ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) …2023-03-01 07:33:03
ອົງການອະນາໄມໂລກອົງການອະນາໄມໂລກນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງໃນການເຕົ້າໂຮມ ເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຂັບເຄື່ອນໂພຊະນາການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນທົ່ວໂລກ; ພັດທະນາຄໍາແນະນໍາທີ່ມີ ຫຼັກຖານ ໂດຍອີງໃສ່ກອບວຽກງານແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ສະໜັບສະໜູນການຮັບຮອງເອົາຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມີປະສິດທີພາບ; ຕິດຕາມ …2023-03-01 04:52:03
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:  https://www.unicef.org/nutrition2023-03-01 03:39:24
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 4ໂຄງການ NIPNນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023  ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ IV ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) …2023-02-25 04:48:07
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການປະຈຳປີ 2022ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2023ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການ NIPN ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ທ່ານ ປອ ສະ​ຖາ​ບັນ​ດິດ ອິນ​ສີ​ຊຽງ​ໃມ່, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ ແຜນການ ແລະ …2023-02-08 03:25:20
ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບສຸຂະພາບແມ່ ເເລະ ເດັກພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກປັບປຸງຈົນເຖິງໄຕມາດທີ່ 4 ຂອງປີ 2022. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລະອຽດໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ກະດານຂ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ສະຖິຕິໃໝ່ຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼ້າສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານທົກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາໄປໃຊ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ …2023-02-06 02:36:06
ບົດຮຽນສຳລັບການຝືກອົບຮົມໃນປີ 2022 ມີພ້ອມແລ້ວພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບປີ 2022 ປະຈຸບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຢູ່ໃນເວັບໄຊ໊ຂອງໂຄງການ NIPN ເເລ້ວ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເອກະສານຢູ່ໃນພາກສູນກາງການຮຽນຮູ້ຂອງໜ້າກິດຈະກໍາ/ເຫດການ. ພວກ​ເຮົາ​​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ເອກະສານ​ການ​​ດາວ​ໂຫຼດໄດ້ງ່າຍ ​ແລະ​ ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ແບບທີ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ ​ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດາວ​ໂຫຼດ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້.2023-02-06 02:31:39
ເວັບໄຊ໊ໂຄງການ NIPN ເວີຊັ່ນທີ 2ເວັບໄຊ໊ໂຄງການ NIPN ເວີຊັ່ນທີ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃຫມ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ2023-02-06 02:27:23
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ປະຈຳປີ 2022ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ປະຈຳປີ 2022 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ທັນວາ 2022 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ຂອງສະຖາບັນເສດຖະກິດເເລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ , ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ສີ​ສົມບູນ ​ອຸ​ນຸ​ວົງ, ຫົວໜ້າ​ກົມ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ, …2022-12-25 02:58:26
ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2022ການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ສສພ). ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້​ແມ່ນ​ບັນດາສະມາຊິກ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິ​ເຄາະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຂະເເໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ວັນ …2022-12-17 02:49:00
ຝືກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-12-15 09:35:30
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-12-05 09:41:21
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ)ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(NIPN) ພາຍໃຕ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາ …2022-12-05 05:56:21
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງສະຫວັນນະເຂດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ. ພູທອນ ແກ້ວພູວົງ …2022-11-28 03:04:01
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-11-10 09:39:07
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 ຫາ 7 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-11-10 05:16:34
ຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2022 ຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂຄງການ NIPN ຄັ້ງທີ 3 ສໍາລັບປີ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1ຫາ 4 ພະຈິກ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານໂພຊະນາການແລະສະຖິຕິຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ. …2022-11-08 08:57:46
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-10-31 09:54:43
ຝືກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-09-25 09:50:11
ຝືກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-09-25 09:33:53
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (ສຄພ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ກັນຍາ …2022-09-17 08:43:12
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ປີ 2022ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ຂອງ ປີ 2022 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, …2022-08-24 07:33:34
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ2022-08-18 09:45:03
ກອງປະຊຸມໄລຍະຫັນປ່ຽນຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ສປປ ລາວ“ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 1 ໃຫ້ຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ” ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ແລະ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ (Data Analysis …2022-08-05 09:18:35
ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ (Policy Analysis Unit (PAU)) ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທຶນສາທາລະນະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ – ໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄັ້ງວັນທີ 19 …2022-08-05 08:12:35
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 ປີ 2022ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ NIPN– ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ (DRI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນບັນດາບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານໆມາ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຫາ 28 …2022-07-29 09:10:15
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2022) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2022-07-28 07:02:49
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາເເຂວງຫຼວງພະບາງ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, …2022-07-22 09:29:47
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ ເເລະ ເວັບໄຊ໊ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ NIPN ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ, ກະຊວງເເຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເເລະ …2022-07-19 03:52:31
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການວັນທີ: 25 ກໍລະກົດ 20222022-07-14 02:54:30
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ເເຂວງຫຼວງພະບາງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 7 ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2022.ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ …2022-06-10 08:40:46
ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 1 ເເລະ 2 ປີ 2022ກອງ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ທຳອິດຂອງ ປີ 2022 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່​ໂຮງແຮມ​ອາ​ມາ​ຣີ, ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ, ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ດຣ.ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ …2022-06-05 04:53:18
ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 2ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN ໄລຍະທີ 2 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ​ ເເຂວງ ວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ຫາ​ວັນ​ທີ 1 ມິຖຸນາ 2022. …2022-06-04 08:55:03
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ 2022ວັນທີ 26 ເສມສາ 2022 ທີ ໂຮງແຮມຄາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 3 …2022-05-03 04:32:29
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດວັນທີ: 22 ພຶດສະພາ 20222022-04-28 09:10:53
ເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລວັນທີ: 13 ພຶດສະພາ 20222022-04-28 09:06:21
ກອງປະຊຸມປະຈໍາສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຕຶກເສດຖະກິດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສາຍຄໍາ ວໍລະເດດ …2022-04-07 08:06:57
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາສອງເດືອນຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສາຍຄໍາ ວໍລະເດດ ວ່າການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຄສຊ. …2021-12-21 03:14:48
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂັ້ນພື້ນຖານ, ການປະສານງານ ແລະ ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນແບບຫຼາຍຂະແໜງການໃນວັນທີ 13-15 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມ ທາດຫຼວງ ດໍ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົມຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂັ້ນພື້ນຖານ, ການປະສານງານ ແລະ ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນແບບຫຼາຍຂະແໜງການ’’. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ …2021-12-18 03:05:54
ຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 202116 ພະຈິກ 2021 ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 16 …2021-12-17 07:19:28
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-12-10 08:47:22
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPN ປະຈຳປີ 2021ກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະ ກຳ ມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ …2021-12-08 08:50:24
ການຝຶກອົບຮົມ Intensive training IV ປະຈຳປີ 2021ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາສີ່ວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 16 ຫາ 19 ພະຈິກ 2021) …2021-12-01 08:18:32
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 4 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-11-19 04:46:39
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ປະຈຳປີ 2021ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ປະຈຳປີ 2021 ຂອງໂຄງການສ້າງຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກຜທ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມແບບອອນໄລນ໌ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະເເໜງການຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ທ່ານ ນາງ …2021-11-11 02:50:27
ຝຶກອົບຮົມວິທີການເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າເເບບຄຸນນະພາບເພື່ອເປັນການກະກຽມທີມງານໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າແບບຄຸນນະພາບໃນ 4 ເເຂວງ. ໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍ ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານວິເຄາະ ຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝອກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າເເບບຄຸນນະພາບ ຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ. ເຊິ່ງວັດຖຸປະສົງຫຼັກໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເເມ່ນເພື່ອເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເເລະ …2021-09-27 03:00:50
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-09-19 04:39:36
ການຝຶກອົບຮົມ Intensive training III ປະຈຳປີ 2021ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training II ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາສາມວັນຕິດຕໍ່ກັນ (ວັນທີ 8 ຫາ 10 ກັນຍາ 2021) …2021-09-15 04:20:49
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-09-12 08:40:35
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເວັງຊອງ ເວຍ, …2021-09-03 04:00:14
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການ NIPN ສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ2 ກັນຍາ 2021 ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ …2021-09-03 03:40:10
ການຝຶກອົບຮົມIntensive training II ປະຈຳປີ 2021ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ Intensive training I ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາສາມວັນຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຕົວຈິງເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່. ເຊິ່ງວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງການ ຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສູນສະຕິຖິແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງກະສິກຳ, …2021-08-03 07:25:07
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-07-17 08:18:16
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ປະຈຳປີ 2021ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ປະຈຳປີ 2021 ຂອງໂຄງການສ້າງຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສາຍຄຳ ວໍລະເດດ ວ່າການຫົວໜ້າສູນ …2021-07-17 07:11:29
ຝຶກອົບຮົມການສ້ງກະດານຂ່າວອອນໄລ໌ (online dashboard)ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕ່າງໆຜ່ານທາງລະບົບອອນໄລ໌,ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນກ່ຽວກັບການສ້າງ dashboard onlineເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູໃນຮູບແບບຕ່າງໆຜ່ານລະບົບອອນໄລ໌ ໂດຍ ນຳ …2021-06-28 06:53:20
ການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານທາງສະຖິຕິ ແລະ ຮູບແບບການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມSTATAເພື່ອສືບຕໍ່ແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງການ NIPN (2019 – 2020), ໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຫຼັກການສະຖິຕິແລະວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ໂປແກຣມ STATA. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຈາກຂະ ແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ: ສູນສະຖິຕິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ …2021-06-20 04:53:36
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-06-10 08:15:55
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2021) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2021-05-12 08:38:44
ກອງປະຊຸມ Global gathering ຂອງໂຄງການປະຈຳປີ2021ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງ, ກອງປະຊຸມ Global gathering ປະ ຈຳ ປີ ສຳ ລັບ ໂຄງການ NIPN ໃນປີນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ. ທີມງານ NIPN Laos …2021-03-26 03:29:31
ກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ (ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະເເນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ 7ເມືອງອອ້ມຂ້າງແຂວງ ແລະ 4 ພະເເນກການ ເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າ …2021-02-22 07:35:08
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPNກຸມພາ 2021, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300 ກວ່າຄົນ …2021-02-18 03:44:43
ເປີດຕົວ ກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານເກັບຂໍ້ມູນ ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາປະຈຳປີຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 2 (NIPN) ທີ່ຈັດຂື້ນໃນມື້ນີ້ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) and ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ກຸມພະ 2021 …2021-02-17 07:48:21
ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນາການທັນວາ 2020 ການຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 -27 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ເລີ ທາດຫຼວງດໍ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການວິເຄາະໃດໆ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ …2021-01-01 04:05:15
ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 2ທັນວາ 2020, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ 3 ວັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສ້າງ​ຄຳ​ຖາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14–16 ທັນ​ວາ 2020 ທີ່​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການ ແລະ ຂະບວນການສ້າງຄຳຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ, ວິທີການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ, …2020-12-25 04:01:11
ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ/ບົດສະເໜີນະໂຍບາຍໂດຍສັງເຂບຕຸລາ 2020, ພາຍໃຕ້ກອບ​ການ​ລິ​ເລີ່ມຂອງໂຄງການ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການອົບຮົມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ NIPN.  ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການອົບຮົມ, ແຜນປະຕິບັດການພັດທະນາຄວາມສາມາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມ NIPN ຢູ່ …2020-12-25 03:59:57
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 3 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-12-10 08:35:03
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 3 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-12-10 08:13:07
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPN ປະຈຳປີ 2020ກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາປາລາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະປະທານຄະນະ …2020-12-01 22:47:18
ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATAກໍລະກົດ 2020, ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມສືບຕໍ່ບົດຮຽນຈາກຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ (ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ຂັ້ນພື້ນຖານ) ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະວິ ໃຈຂໍ້ມູນໃນລະດັບສູງ. …2020-11-19 07:23:19
ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ຂັ້ນພື້ນຖານພຶດສະພາ 2020 ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນບົດປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຈັດທຳຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ STATA ຂັ້ນພື້ນຖານ ຂຶ້ນທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ …2020-11-19 06:47:21
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນ ຂອງໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020 ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການ …2020-11-12 07:22:19
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020 ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະນະໂຍບາຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. …2020-11-11 07:58:55
ມອບພາຫະນະໃຫ້ຮັບໃຊ້ໂຄງການໃຫ້ແກ່ CDR ແລະ NIERນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເດືອນມີນາ 2020 ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ່ມ NIPN ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ, ພາຫະນະສອງຄັນຈິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຊື້ ແລະ ມອບໃຫ້ສູນຄົ້ນຄ້ວາສອງແຫ່ງຄື CDR ແລະ NIER. ຍານພາຫະນະເຫລົ່ານີ້ …2020-09-25 02:33:00
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງໂຄງການ NIPNກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 1 ຂອງໂຄງການ NIPN ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 250 ຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂຄງການ NIPN …2020-09-24 07:39:00
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມຂອງໂຄງການ NIPNກອງປະຊຸມດັ້ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຄະນະ ກຳມະການຊີ້ນຳລວມຂອງໂຄງການ NIPN ແລະ …2020-09-23 07:50:00
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະຈິກ, 2019; ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIPN  ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກະກຽມໂດຍ ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ. …2020-09-21 08:02:41
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 202015 ກັນຍາ 2020 ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ …2020-09-15 04:16:46
ຝືກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 2 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-07-10 08:11:02
ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2020 ໂດຍໜ່ວຍງານ ວິເຄາະນະໂຍບາຍ30 ມິຖຸນາ 2020 ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສະຖາບັນບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂໍຶ້ນ.  ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ …2020-07-01 05:02:53
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຂະເເໜງການຄັ້ງທີ 1 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-05-10 08:07:45
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 2 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-04-20 08:31:33
ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນ ຂອງໜ່ວຍ ງານວິເຄາະຂໍ້ມູນກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳເດືອນຂອງໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020 …2020-03-04 09:41:16
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປລາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 – ຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍຜ່ານ ເວທີຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN), ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ຕາມມາ, …2020-03-04 07:25:23
ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຄັ້ງທີ 1 (2020) ໜ່ວຍງານວິເຄາະຂໍ້ມູນ2020-02-19 08:29:59
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Sun gatheringຕົວແທນໂຄງການ ນິບປິ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຊັນເເກັດເຕີລິງເນັດເວີກ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫລາຫລາຍ ປະເທດໃນ ທົ່ວໂລກ ແລະໄດ້ມີການ ເເລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ2020-02-07 02:43:18
ການເປີດໂຕໂຄງການ ນິບເປິ້ນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການເປີດໂຕ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານ ໂພຊະນາການ ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ2020-02-07 02:40:23
ຝຶກອົບຮົມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ບັງກາລະເທດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາບັງກະລາເທດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ຕ່າງໆເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ2020-02-07 01:57:36